OZNAM

  Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie bude 

  prebiehať v termíne 27.4. - 30.4. 2020, podrobnosti 

               nájdete v kolónke prijímanie detí.