Deti z piatej a šiestej triedy sa počas celého týždňa

              zoznamovali s ľadom a korčuľami.