Kontakt

Materská škola

Bzovicka 6
851 07 Bratislava

Riaditeľka Mgr. Božena Kováčová

 

Konzultačné hodinykaždá párna streda od 16:00-17:30

Kontakt: 6383 4221