KRÚŽKY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

 

 

 

 FUTBALOVÝ KRÚŽOK so zameraním na futbal pod vedením p. učiteliek s odbornou asistenciou trénerov z FC PETRŽALKA AKADÉMIA

 

 

 

TANEČNÝ KRÚŽOK ,,MIŠA" hravou formou sa deti naučia základné rytmické cvičenia, správne držanie tela, pohyb po priestore, základné tanečné prvky a pohybové hry so spevom. Spolu budú spievať a tancovať na známe ľudové a moderné piesne.

 

 

ANGLIČTINA Vzdelávacia agentúra E.M.M.A je špecializovaná na jazykové vzdelávanie detí zamerané na výuku angličtiny hravou formou.