AKO DAROVAŤ 2%

08.02.2019 10:00

          

Zamestnanec

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby, vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane a najneskôr do 30.4.2019 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska obe tlačivá.

 

Fyzická osoba 

V daňovom priznaní si vypočítajte 2% (3%) z dane (min. 3 eurá), riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad (podľa bydliska) do 31.3.2019 a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Právnická osoba

V daňovom priznaní si vypočítajte 1% (2%) z dane , daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

 

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% 

 
Obch. meno: Rodičovské združenie pri Materskej škole Bzovícka 

Sídlo: MŠ, Bzovícka 6    Číslo: 6
PSČ: 851 07                  Obec: Bratislava

IČO: 31794611 
Právna forma: Občianske združenie
SID: nemáme pridelené , kolónku na SID nechávame prázdnu

rozhodni.sk/institution/rodicovske-zdruzenie-pri-materskej-skole-bzovicka/

—————

Späť