fond predškolákov

14.09.2013 20:30

Predškoláci , (deti , ktoré do septembra 2013 dovŕšili 5 rokov a neplatia mesačný príspevok 13,60€)

PLATIA MESAČNE 5 € NA ČÍSLO ÚČTU :

2507444953/0200

Platbu treba uhradiť vždy do konca mesiaca.

Doklad o zaplatení evidujeme v triede

—————

Späť