POPLATKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 

Na stretnutí rodičov 10.9.2019 bol odsúhlasený príspevok do fondu Združenia rodičov pri MŠ Bzovická vo výške 120,- eur na školský rok 2019/2020.

Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 30.novembra 2019.

Z príspevku sú hradené napr. kultúrne akcie, divadielka, autobus na kultúrne akcie v rámci mesta darčeky pre deti na Mikuláša, odmeny na rôznych súťaziach, olympiádach, prevádzka bazénu a sauny.
 

Deti, ktorým lekár neodporučí pobyt vo vode platia 75,-eur.

Deti z 1. a 2. triedy platia sumu 90,-eur ( využitie bazéna každý druhý týždeň )

 

Čiastku treba poukázať na účet Združenia : 1304063056/0200

  IBAN: SK 40 0200 0000 0013 0406 3056 do poznámky napísať meno dieťaťa.

 


PREDŠKOLÁCI

 

Predškoláci , (deti , ktoré do 31.8. dovŕšili 5 rokov , neplatia mesačný príspevok 30 €)

PLATIA  50 € NA ČÍSLO ÚČTU :

1304063056/0200

  IBAN: SK 40 0200 0000 0013 0406 3056

Platbu treba uhradiť 30.novembra 2019

Doklad o zaplatení evidujeme v triede