Základné informácie

Stránka Rodičovského združenia pri Materskej škole Bzovická 6 poskytuje základné informácie o škôlke a aktivitách združenia.

 

  • verejná materská škola s bazénom a saunou
  • zameranie školy na pohybovú aktivitu v zimnom aj letnom období
  • krúžková činnosť ( Anglický, Tanečný a Futbalový krúžok )
  • blízkosť lužného lesa a prírodnej vodnej nádrže
 

Prevádzka MŠ v pracovné dni je od 6:30- 17:30.

MŠ pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom " Hravé Bzovíčatá " rozšíreného o pohybové aktivity.