BZOVÍČATÁ SÚČASŤOU ZELENEJ ŠKOLY

                                     

Je to najväčší výchovno-vzdelávací ekoprogram na svete.

Je určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.
Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce.
Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

O problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie.

 


           

 

                                    

                             Téma: ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

 

                                   Cieľ: Revitalizácia exteriéru zelene

 

Aktivity : Odstránenie nevhodných porastov, úprava a príprava pôdy, rozšírenie okrasných drevín ( 2ks lipky, 2ks ihličnany, 2ks ovocné   stromy), výsadba úžitkovej zeleniny a byliniek

 

Na projekte spolupracovali deti, rodičia a MŠ. Správnou starostlivosťou o rastliny ( kyprenie pôdy, sadenie zeleniny a byliniek, zalievanie ) si deti rozvíjali poznatky a pozitívny vzťah k prírode a jej ochrane. 

 


Aktivity 2015/2016

/album/fotogaleria-zelena-skola/a0-jpg/
/album/fotogaleria-zelena-skola/a3-jpg1/
/album/fotogaleria-zelena-skola/a4-jpg1/
/album/fotogaleria-zelena-skola/a5-jpg1/
/album/fotogaleria-zelena-skola/a2-jpg1/
/album/fotogaleria-zelena-skola/a1-jpg1/
/album/fotogaleria-zelena-skola/a6-jpg1/
/album/fotogaleria-zelena-skola/a7-jpg1/
/album/fotogaleria-zelena-skola/a8-jpg1/
/album/fotogaleria-zelena-skola/a9-jpg/

—————


Aktivity 2016/2017

/album/aktivity-2016-2017/a1-bicykle-jpg/
/album/aktivity-2016-2017/a2-turistika-jpg/
/album/aktivity-2016-2017/a3-svp-jpg/
/album/aktivity-2016-2017/a4-ovocny-sad-jpg/
/album/aktivity-2016-2017/a5-driny-jpg/
/album/aktivity-2016-2017/a6-farma-svp-jpg/
/album/aktivity-2016-2017/a7-svp-jpg/
/album/aktivity-2016-2017/a8-svp-jpg/
/album/aktivity-2016-2017/a9-svp-jpg/
/album/aktivity-2016-2017/a10-turistika-jpg/

—————